دکتر فون به شما کمک می کند:

- به راحتی همه چیز را از روی اندروید حذف کرده و از حریم شخصی خود محافظت نمایید.

- اندروید خود را به طور کامل و برای همیشه پاک کنید.

- تصاویر، مخاطبان، پیام ها، لاگ تماس ها و همه اطلاعات خصوصی را از روی موبایل خود پاک نمایید.