حذف قفل صفحه اندروید:

- حذف 4 نوع قفل صفحه نمایش - Pattern، PIN، رمز عبور و اثر انگشت.

- باز کردن قفل صفحه بدون از دست رفتن اطلاعات دیگر.