انتقال اطلاعات

انتقال مخاطبین، تصاویر و غیره بین دستگاه اندرویدی وکامپیوتر یا آیتونز.

انتقال اطلاعات

- انتقال فایل های مختلف شامل عکس، موسیقی، پیامک و مخاطبین بین اندروید و کامپیوتر.

- انتقال از آی تونز به اندروید.

- مدیریت دستگاه اندرویدی روی کامپیوتر.