66% بله33% خیر

آیا رنگ جدید آیفون 8 را دوست دارید؟

6 شرکت کننده
25% بله75% خیر

آیا فیسبوک را حذف می کنید؟

4 شرکت کننده
50% iPhone X50% S9

آیفون ایکس را انتخاب می کنید یا S9؟

4 شرکت کننده