آیفون و آی پد شما، حاوی تمام اطلاعات شخصی شما اعم از تصاویر، پیام ها، تنظیمات و بسیاری اطلاعات دیگر است. داده های شما بسیار مهم اند و باید با آنها به نسبت اهمیتشان برخورد شود. بهترین راه برای حفاظت از اطلاعاتی که در آیفونتان دارید، بکاپ گرفتن از این اطلاعات است. بکاپ از آیفون و آی پد شما، شامل بکاپ از تمام تنظیمات، داده های برنامه های شما، نوشته های تان، پیام هایتان، تمامی پسوردهایتان، ویدیو ها، داده های سلامتی و ... می باشد که دکتر فون همه این کارها را برای شما انجام می دهد.