دکتر فون به شما کمک می کند که به راحتی تمام و یا بخشی از اطلاعات را از روی موبایل خود پاک کنید.

- شما می توانید اطلاعاتی را که می خواهید پاک کنید را انتخاب نمایید.

- داده های شما برای همیشه حذف می شوند.

- هیچ کس هرگز نمیتواند داده های خصوصی شما را بازیابی کند.

- پاک کردن فایل های ناخواسته و سرعت بخشیدن به iPhone / iPad.

- فشرده سازی عکس ها بر روی iPhone / iPad به منظور آزاد سازی ذخیره سازی.