به کمک خدمات انتقال اطلاعات که توسط دکتر فون ارائه می شود، شما هیچ مشکلی برای انتقال اطلاعات مابین گوشی‌های مختلف ندارید. شما به راحتی می‌توانید یک آیفون جدید خریداری کنید و اطلاعات آیفون پیشین خود را در آن وارد نمایید و یا حتی اطلاعات آیفونتان را به یک گوشی اندرویدی حدید منتقل نمایید.