• انتقال ios WhatsApp به iPhone/iPad/iPod toch/Android

• بک آپ گیری و یا اکسپورت پیام های iOS WhatsApp به کامپیوتر.

• بک آپ گیری از تاریخچه چت LINE/Viber/Kik/Wechat